Koppano Szandra 2021-04-02
ügyvédi

Egy nemzetközi ügyvédi iroda arra hívta fel az EU-ban és az Egyesült Királyságban tevékenykedő cégek figyelmét, hogy a választottbírósági eljárások még a Brexitet követően is kézenfekvő megoldást nyújthatnak a határon átnyúló peres eljárásokban. Olvasson tovább, és tudja meg miért növekszik ezeknek a jogi eljárásoknak a népszerűsége!

 

A Brexit hatása a határon átnyúló peres eljárásokra egy nemzetközi ügyvédi iroda szerint

A Brexit előtt a brit cégek EU-s tagságuknak köszönhetően könnyen kihasználhatták az átlátható Uniós vitarendezési mechanizmusokat, ha bármely másik tagállammal jogvitába keveredtek. Mostanra viszont számukra már megszűnt az a kiszámíthatóság, amit az Uniós jog nyújtott.

 

Habár a hosszadalmas tárgyalásokat követően sikerült elkerülni az úgynevezett „hard” (azaz kemény) Brexitet, a polgári perekre vonatkozó viszonossági jogot egy szóval sem érinti az EU és az Egyesült Királyság között megkötött Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás. A bírósági ítéletek kölcsönös elismerését így nagy bizonytalanság övezi, ami azt jelenti, hogy így sokkal kevesebb esély van arra, hogy az Unióban és ez Egyesült Királyságban működő cégek érvényesíthessék a határon átnyúló ítéletek végrehajtását.

 

Egy nemzetközi ügyvédi iroda felhívja a figyelmet a választottbírósági eljárások előnyeire

 

Egy jogi területet viszont továbbra sem befolyásol a Brexit által hozott bizonytalanságok és változások. A határon túli polgári perek és kereskedelmi ügyek esetén ugyanis a választottbírósági eljárásokat ugyanúgy megindíthatják az EU-ban és az Egyesült Királyságban működő társaságok, anélkül, hogy tartaniuk kellene attól, hogy érvényesíthetik-e vagy sem az ítéletek végrehajtását.

 

A választottbíráskodás mindig is népszerű jogi eljárásnak számított a nemzetközi jogviták rendezésében az egész világra kiterjedő intézményrendszerének, illetve a felhasználóbarát szabályrendszerének köszönhetően.

 

Egy budapesti székhelyű nemzetközi ügyvédi iroda szerint a választottbírósági eljárások népszerűség a következő előnyöknek is köszönhető:

 

  • A nyilvánosság kizárása: az egész eljárás végbe mehet anélkül, hogy a feleknek tartaniuk kellene a privát adatok kiszárvágásától.
  • Pártatlanság és szakértelem: azon felül, hogy a felek saját maguk választják meg az ügyben eljáró bírót. A választott bírok azzal is biztosítják, hogy pártatlan marad az ügy, hogy olyan átfogó szakértelemmel rendelkeznek az adott iparág részleteit illetően, aminek köszönhetően objektív ítéletet tudnak hozni.
  • Gyorsabb eljárás: a hagyományos peres eljárásokhoz képest a választottbíráskodás jóval egyszerűbb és rugalmasabb lehetőséget kínál a polgári és kereskedelmi viták rendezésére. A gyorsított eljárásrend jelentősen lerövidítheti az eljárás idejét, ami sokkal kiszámíthatóbb időbeosztást is lehetővé tesz mindegyik fél számára.
  • Végrehajtható eredmények: a választottbíráskodás ítélete kötelező a felekre nézve, és csak korlátozott körben lehet azt felülvizsgálni. Mivel a választottbírósági ítéletek végrehajtását a New York-i Egyezmény részletezi (ami az EU működésétől függetlenül létrejött nemzetközi egyezmény), így semmilyen hatással nincs a Brexit a választottbíráskodás kimenetelére.

 

A választottbírósági előnyök kihasználása egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével

 

Egy budapesti székhelyű nemzetközi ügyvédi iroda szerint minden jogvitát választottbírósági útra lehet terelni. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy minden érintett fél hozzájáruljon ahhoz, hogy választottbíráskodást fognak választani a vita rendezéséhez. Természetesen eleve a választottbíráskodás lesz az alapértelmezett vitarendezési mód, ha a felek ebben állapodtak meg a szerződésben.

Ha viszont a felek korábban más, vagy netán semmilyen rendelkezést nem kötöttek ki a szerződésükben a felmerülő viták rendezésére, akkor utólag is van lehetőség a szerződés módosítására és a választottbírósági eljárás kikötésére.

Még ha ehhez szükség is van minden résztvevő fél egyetértéséhez, megéri megtenni ezt az erőfeszítést. Minden cég számára fontos, hogy előre gondolkodjon, és még a jogviták felmerülése előtt rendelkezzen egy hatékony és átlátható megoldással a potenciális konfliktusok rendezésére.